02 серпня 2016

«Регіональні голоси - створюємо мости для демократії» (Прийом заявок ВІДКРИТО)

Інститут з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (далі DVV International) розпочинає прийом заявок на участь у проекті «Регіональні голоси — Створюємо мости для демократії». До участі запрошуються громадські організації Львівської, Київської, Миколаївської, Харківської та Сумської областей.

Проект здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та охоплює 9 областей України.

Проект стартував у червні 2016 року та триватиме до грудня 2017 року. Кінцевий термін подачі заявок: 23 серпня 2016 року, до 12.00, включно.

1. Мета проекту: сприяння плюралістичним процесам прийняття рішень на місцевому рівні шляхом підвищення якості демократичного співробітництва і створення умов для діалогу між громадськими активістами, журналістами та представниками місцевих органів самоврядування.

Для досягнення даної мети «регіональні проектні команди» можуть запропонувати різноманітні проектні ініціативи в рамках реалізації 10-місячних мікропроектів.

Терміни реалізації мікропроектів: січень — жовтень 2017 року.

2. Цільові регіони конкурсу:

 • Львіська область
 • Київська область
 • Миколаївська область
 • Харківська область
 • Сумська область3. Учасники конкурсу:

громадські організації, що зареєстровані в Україні та працюють на регіональному рівні та в рамках проекту готові створити, та координувати роботу «регіональної проектної команди». Окрім двох представників регіональної організації-партнера, «регіональна проектна команда» повинна складатися із 2 регіональних журналістів та 2 представників органів місцевого самоврядування.

Не підтримується участь в конкурсі:

 • політичних партій;
 • громадських організацій, що мають зв'язок із політичними партіями.


4. Пріоритетні напрямки діяльності проектів:

 • спрощення доступу представників різних груп населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні (особливо для груп з особливими потребами, наприклад, тимчасово переміщених осіб, демобілізованих військовослужбовці та інші);
 • збільшення кількості навчальних програм з громадянської освіти та освіти для демократичного громадянства на регіональному рівні, особливо для молоді;
 • підвищення рівня поінформованості місцян з актуальних політичних, економічних та соціальних процесів на регіональному рівні;
 • підтримка незалежних регіональних мас-медій;
 • створення майданчиків для діалогу між громадськими активістами, представниками регіональних мас-медій та представниками органів місцевого самоврядування.


5. Бюджет:
Загальний бюджет конкурсу — 67 950, 00 євро.

Максимальна сума фінансування одного регіонального проекту – 7 550, 00 євро.

Частка адміністративних витрат, у тому числі витрат на оплату, не повинна перевищувати 30% від загальної суми проекту.

6. Термін подання проектних пропозицій:

23 серпня 2016 року, до 12.00, включно.
Заявки, що будуть отримані після вказаного строку, розглядатись не будуть.

7. Оприлюднення результатів конкурсу:
після 1 вересня 2016 року.

8. Як подати заявку?

Проектні пропозиції подаються англійською та російською мовами в електронному вигляді на адресу:
info@dvv-international.org.ua або безпосередньо — в офіс: 01004, Київ, вул. Костельна, 4, оф.16.

9. Тривалість проекту:

загальна тривалість проекту: до 31 грудня 2017 року;
загальна тривалість мікропроектів: 10 місяців, з 1 січня по 31 жовтня 2017 року.

10. Пакет проектної пропозиції повинен містити наступні документи:

 • заповнену форму заявки;
 • бюджет проекту в українській гривні та євро (додаток А до заявки);
 • резюме керівника організації;
 • резюме керівника проекту;
 • резюме бухгалтера проекту;
 • коротке резюме регіональних журналістів, що входять до складу «регіональної проектної команди» (не більше 0,5 сторінки);
 • коротке резюме представників органів місцевого самоуправління, що входять до складу «регіональної проектної команди» (не більше 0,5 сторінки);
 • скановану копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • скановану копію статуту чи положення про організацію;
 • скановану копію рішення про включення організації до реєстру неприбуткових організацій.


11. Процедура відбору проектних пропозицій:

Проектні заявки будуть розглянуті Грантовим комітетом, який сформує Представництво DVV International в Україні.

Грантовий комітет залишає за собою право:
 • продовжити дію конкурсу та /або не обирати переможців в залежності від результатів оцінки представлених проектів;
 • не коментувати й не повертати отримані заявки, але зобов'язується дотримуватися умов конфіденційності щодо змісту отриманих заявок;
 • вимагати від учасників конкурсу додаткову інформацію, яку визнає необхідною для належного обґрунтування діяльності та запропонованих витрат.


12. Критерії оцінювання
Кожен проект буде оцінений у відповідності з наступними критеріями:
 • коректність заповнення проектної заявки;
 • відповідність проекту цілі та основним пріоритетним напрямкам діяльності;
 • актуальність запропонованих рішень для представників цільових груп;
 • обґрунтованість подальшого розвитку та стійкості мікропроекту з демократичних процесів прийняття рішень на регіональному рівні;
 • медіа-план кампанії, який буде супроводжувати проект;
 • ефективність використання фінансових коштів: чіткість бюджету, цільове використання коштів, реалістичність і обґрунтованість витрат, співвідношення адміністративних і програмних витрат.


Заявки повинні продемонструвати безперервність співробітництва між представниками НГО, журналістами та представниками органів місцевого самоврядування, орієнтованого на розвиток процесів прийняття плюралістичних рішень на місцевому рівні та включення різних груп населення в дані процеси через створення медійних та освітніх програм/продуктів. Дані програми повинні бути поштовхом для діалогу між представниками громадських інституцій, мас-медіа та органів місцевого самоврядування, а саме:

 • програми та сервіси у галузі громадянської освіти (семінари, навчальні курси для дорослих та молоді, сімейна освіта та інше);
 • медійні продукти, які будуть направлені на підвищення рівня поінформованості щодо регіональних політичних, соціальних та економічних процесів;
 • платформи та середовища для відкритого діалогу та обміну ідеями, інформацією та точками зору між представниками громадських інституцій, мас-медіа та владою.


Рішення Грантового комітету проекту «Регіональні голоси – Створюємо мости для демократії» є остаточним і перегляду не підлягає. Його підстави не розголошуються.

13. Додаткові вимоги:
Організації, які пройдуть конкурсний відбір, мають підтвердити свою здатність працювати відповідно до демократичних норм і процедур усередині організацій, вести фінансову звітність за вимогами грантодавця;

Для членів «регіональних проектних команд» участь у наступних освітніх подіях, що заплановані в рамках проекту «Регіональні голоси – Створюємо мости для демократії», а також участь у розробці контентного наповнення даних подій – обов’язкова.

14. Події в рамках проекту:

 • одноденний Міжрегіональний Форум «Створюємо мости для демократії», 23 вересня 2016 р., Київ;
 • одноденний Міжрегіональний Форум «Створюємо мости для демократії», 23 вересня 2016 р., Київ;
 • регіональний навчальний курс (4 тематичних блоки по 2 дні кожний), жовтень- листопад 2016 р.;
 • дві регіональних сесії Open Space з актуальних соціальних, економічних чи політичних питань місцевого рівня;
 • участь в одній із сесій Open Space в будь-якому проектному регіоні;
 • дводенний тренінг для бухгалтерів та проектних менеджерів «регіональних проектних команд», грудень 2016 р.;
 • фінальний Міжнародний Форум, грудень 2017 р.


Проекти не підтримуються, якщо вони містять:

 • виключно чи переважно витрати на проведення семінарів, конгресів у формальній галузі освіти;
 • одноразові заходи (конференції, семінари й т. д.), якщо вони не складають частину ширшої програми;
 • тільки капітальні видатки, витрати на будівництво, реставрацію, закупівлю обладнання та транспортні засоби (закупівля необхідного обладнання, як інтеґральної частини проекту, допустима при відповідному обґрунтуванні);
 • містять дискримінаційний характер у ставленні до окремих груп людей, за ґендерною ознакою, сексуальною орієнтацією, релігійними та етнічними ознаками;
 • витрати на підтримку політичних партій.


15. Фінансування та звітність

З переможцями конкурсу буде укладено договір про надання незворотної цільової фінансової допомоги (гранту).

Організації-переможці повинні мати окремий банківський рахунок для управління коштами гранту та по завершенні проекту, надати вичерпну, змістовну та фінансову звітність, згідно з умовами контракту.

16. Термін надання фінального звіту про виконання проекту:
10 листопада 2017 р.

Аплікаційна форма ЗАВАНТАЖИТИ (рос)
Відповіді на питання, що стосуються участі у проекті, можна отримати за наступними контактами:

opitz@dvv-international.org.ua, +38 066 929 46 49 (керівник проекту — Анна Опіц),

kushnir@dvv-international.org.ua, +38 099 551 01 50 (координатор проекту – Оксана Кушнір)
0
25 липня 2016

Кваліфікація депутата: це - важливо, чи якось і так буде ?

Коли приходимо до лікаря, чи до вчителя – ми очікуємо побачити і почути фахівця, апріорі вважаємо, що люди мають бути компетентними, адже від їх рішення залежить наше здоров’я, освіта та майбутнє для наших дітей. Це зрозуміло і не потребує жодних пояснень.

Натомість, ми рідко замислюємось, що депутати обласної, міської чи сільських рад – такі ж самі мешканці, як і ми, за однієї відмінності – вони вповноважені рішення щодо розвитку села чи міста приймати за нас всіх, власне, для цього їх і обрали… І питання поповнення відповідними знаннями в такому контексті виглядає зовсім по іншому…

А де навчають бути депутатами? Це вже залежить від кожного конкретного обранця: якщо людина є відкритою і відповідально ставиться до виконання своїх депутатських обов’язків, то може скористатись можливостями для навчання та обміну досвідом, що власне і було запропоновано фахівцями Волинського Ресурсного Центру в рамках проекту «Зміцнення демократичної культури серед молодих депутатів України» за підтримки Демократичного Фонду Організації Об’єднаних Націй (UNDEF).

В рамках проекту у Львові, Чернігові, Харкові та Рівному відбулась серіядводенних тренінгів для новообраних молодих депутатів місцевих рад та працівників органів місцевого самоврядування.


Читати далі →
0
25 липня 2016

Конкурс на участь в навчальній програмі «Складні проблеми – прості рішення: від публічної партисипації до успішного управління». Увага, конкурс продовжено до 31 липня 2016 року.

Після революції гідності та обіцянок великих змін, українське суспільство не лише очікує докорінної модернізації країни, але також хоче отримати більший вплив у процесах прийняття рішень. Зокрема, це стосується рішень, які приймаються на місцевому рівні. Ті реформи, які зараз проводяться в Україні, за умови їх впровадження належним чином, зможуть бути вікном можливостей для людей, які нарешті зможуть отримати доступ до більшої кількості інструментів моніторингу місцевої політики та навіть її формування.

Проект Інституту Справ Публічних та ВОМГО “Наше Поділля” спрямований на представлення практики участі громадськості в процесі прийняття рішень (Публічної партисипації) у трьох українських містах. Публічну партисипацію сьогодні можна розглядати як один з найбільш ефективних шляхів поліпшення комунікації між суспільством та місцевими органами влади, а також підвищення рівня знань про те, як включати думку громадянського суспільства при ухваленні важливих рішень на місцевому рівні.

Публічна партисипація є процесом, який надає громадянам можливість впливати на прийняття рішень в державі, і вже давно є складовою частиною демократичного процесу. Публічна партисипація є двосторонньою комунікацією між місцевими органами влади та суспільством, в ході якої ведеться пошук вирішення найбільш актуальних проблем та аналіз кращих рішень. Цей процес включає в себе всі аспекти виявлення проблем і можливостей, розробки альтернативних варіантів та ухвалення найбільш оптимального рішення.


Читати далі →
0
19 липня 2016

МІНМОЛОДЬСПОРТУ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ЗДІЙСНЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ОБМІНІВ МОЛОДДЮ

Відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю та Порядку здійснення Українсько-польських обмінів молоддю, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 11 липня 2016 року за № 937/29067 Міністерство молоді та спорту оголошує прийом заявок на участь у конкурсі на реалізацію проектів у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю.

На проведення конкурсу проектів цього року у Державному бюджеті України передбачено 500 тис. грн.
На фінансування проектів від польської сторони виділено — 3 800 000 злотих.

Хто може подавати заявку на участь у конкурсі?

Заявки можуть бути подані неприбутковими організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток молоді, зокрема:
— навчальними закладами;
— комунальними установами;
— інститутами громадянського суспільства.

Юридичні особи, зареєстровані в Україні подають заявки на участь у конкурсі до Міністерства молоді та спорту, керуючись інформацією, розміщеною на офіційному сайті Мінмолодьспорту.

Українські організації, які подають заявки на участь у конкурсі до Мінмолодьспорту, повинні мати партнерську організацію з Польщі та надати відомості про неї при подачі документів.

Юридичні особи, зареєстровані в Польщі, подають заявки на участь у конкурсі до Фонду розвитку системи освіти Польщі. Умови подачі заявок за посиланням: www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

Польські організації, які подають заявки на участь у конкурсі до Фонду розвитку системи освіти Польщі, повинні мати партнерську організацію в Україні та надати відомості про неї при подачі документів.


Читати далі →
0
06 липня 2016

Бери участь у наймасштабнішій науковій конференції України – Falling Walls Lab Kyiv 2016!

Рік тому в Україні вперше було проведено наукову конференцію у всесвітньо відомому форматі Falling Walls Lab. І вперше в історії нашої країни фіналісти конференції вибороли призові місця на Всесвітній конференції Falling Walls у Берліні, що свідчить про високий потенціал українських вчених та винахідників.

Цього літа у Вас є можливість стати учасником другої Falling Walls Lab у Києві і презентувати ваш винахід або проривну ідею на весь світ!

Під проривом ми розуміємо ідею, дослідницький проект, бізнес-модель або соціальну ініціативу, яка є оригінальною та інноваційною, покликаною вирішувати проблеми сучасного світу. Це може бути як реалізована ідея, так і проект, який існує лише на папері, однак має переконливу доказову концепцію.

Наука перестає бути нудною!

Головна мета Falling Walls Lab – сприяти розвитку наукових і підприємницьких інновацій та стимулювати обмін між науковцями та професіоналами різних сфер діяльності.

Для того, щоб стати учасником конференції, необхідно до 31 серпня 2016 року подати заявку з бажанням презентувати свою ідею, винахід або пропозицію.

Регламент конференції: три хвилини на доповідь та три слайди презентації. Це спростовує міф про те, що складне неможливо пояснити швидко і доступно.

Що таке Falling Walls Lab?
Глобальна наукова конференція Falling Walls Conference була заснована 9 листопада 2009 року з нагоди 20-річчя падіння Берлінської стіни провідними вченими Європи за підтримки уряду Німеччини у Берліні. Гасло конференції: «Які стіни впадуть наступними?». «Стінами» було названо виклики та проблеми, що стоять перед людством.


Читати далі →
0
04 липня 2016

Конкурс грантів в рамках програми "Громадські ініціативи міста Хмельницького". Заявки приймаються до 11 липня

Оголошується конкурс з визначення одержувачів бюджетних коштів у 2016 році, передбачених на реалізацію Програми “Громадські ініціативи” міста Хмельницького на 2016-2020 роки.

З повним текстом Програми та умовами участі у ній можна ознайомитись тут.
Заявки на участь у конкурсі прийматимуться до 11 липня 2016 року в електронному та паперовому вигляді.

Реєстрація заявок, що беруть участь у конкурсі, здійснюється управлінням економіки Хмельницької міської ради за адресою: вул. Гагаріна, 3, каб.114. Контактна особа: Оксана Новодон, начальник управління економіки, секретар конкурсної комісії, тел.: 76-20-29, електронна пошта: dep-economy@rada.khmelnytsky.com.
АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА конкурсу по визначенню одержувачів бюджетних коштів, передбачених на реалізацію
Програми “Громадські ініціативи” м. Хмельницького на 2016-2020 роки


Джерело: Хмельницька міська рада
0
01 липня 2016

Оголошується відбір учасників транскордонного проекту «Спільні – дії – загальні переваги»

До участі у проекті запрошуються команди, що складаються з 1-2 представників органів місцевого самоврядування / місцевих органів державної влади та 1-2 представників громадських організацій з Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Тернопільської областей. На основі поданих заявок від претендентів буде відібрано від 4 до 8 команд (16 учасників). У заявці на участь команда повинна коротко описати ідею проекту місцевого/регіонального розвитку, який міг би бути реалізований у партнерстві установ та організацій, що входять до складу команди.

Проект передбачає 3 навчальні семінари, які відбудуться у м. Рівне, кінцевим результатом яких будуть готові до подачі проекти для подання до Державного Фонду Регіонального Розвитку, або програми Польща-Білорусія-Україна.

 • I семінар буде присвячений: досвіду діяльності структурних фондів ЄС у Польщі, досвіду діяльності Державного фонду регіонального розвитку, питанням налагодження міжсекторної комунікації «влада-громадськість». Семінар відбудеться 14-15 липня 2016 року
 • II i III семінари будуть присвячені навчанню створення партнерських проектів, передусім – до Державного фонду регіонального розвитку. Термін IIта ІІІсемінарів – вересень-жовтень 2016 року. Під час IIта ІІІсемінарів відбудуться відеоконференції, метою яких є презентація польського досвіду реалізації партнерських проектів у форматі «влада-громадськість» та налагодження партнерства для подальшої підготовки спільних транскордонних проектів програми Польща-Білорусія-Україна.


Організатори забезпечують проживання та харчування учасників проекту. Кошти доїзду не відшкодовуються.

Для участі у проекті потрібно заповнити заявку та пройти відбір. Заявку необхідно надсилати на адресу klichuksv@ukr.net до 8 липня 2016 року 18.00.

У разі виникнення запитань, просимо контактувати за тел. 096-006-89-23


Проект «Спільні дії – загальні переваги» реалізується 3 організаціями-партнерами:- Товариство Шукаємо Польщу (Лідер проекту — Польща), — Фундація Розвитку Місцевої Демократії – Підляський центр (партнер проекту — Польща)-Волинський ресурсний центр (партнер проекту — Україна).Цілі проекту:

1. Посилення співпраці громадських організацій з місцевою владою для реалізації спільних проектів.

2. Поширення успішних польських та українських практик в сфері регіонального розвитку, підвищення компетенції у питаннях роботи з Державним фондом регіонального розвитку.

3. Налагодження партнерства з органами влади та громадськими організаціями Польщі для подальшої підготовки спільних транскордонних проектів.

Презентаційне відео від наших польских колег www.youtube.com/watch?v=yYpJyIkuD9Y&feature=youtu.be
+1
30 червня 2016

Конкурс на участь в навчальній програмі «Складні проблеми – прості рішення: від публічної партисипації до успішного управління». Увага, 04.07.2016 відбулась зміна електронної пошти

Після революції гідності та обіцянок великих змін, українське суспільство не лише очікує докорінної модернізації країни, але також хоче отримати більший вплив у процесах прийняття рішень. Зокрема, це стосується рішень, які приймаються на місцевому рівні. Ті реформи, які зараз проводяться в Україні, за умови їх впровадження належним чином, зможуть бути вікном можливостей для людей, які нарешті зможуть отримати доступ до більшої кількості інструментів моніторингу місцевої політики та навіть її формування.

Проект Інституту Справ Публічних та ВОМГО “Наше Поділля” спрямований на представлення практики участі громадськості в процесі прийняття рішень (Публічної партисипації) у трьох українських містах. Публічну партисипацію сьогодні можна розглядати як один з найбільш ефективних шляхів поліпшення комунікації між суспільством та місцевими органами влади, а також підвищення рівня знань про те, як включати думку громадянського суспільства при ухваленні важливих рішень на місцевому рівні.

Публічна партисипація є процесом, який надає громадянам можливість впливати на прийняття рішень в державі, і вже давно є складовою частиною демократичного процесу. Публічна партисипація є двосторонньою комунікацією між місцевими органами влади та суспільством, в ході якої ведеться пошук вирішення найбільш актуальних проблем та аналіз кращих рішень. Цей процес включає в себе всі аспекти виявлення проблем і можливостей, розробки альтернативних варіантів та ухвалення найбільш оптимального рішення.


Читати далі →
+1
22 червня 2016

Активісти з регіонів України зберуться на форумі в Чернігові, щоб поговоритипро про роль громадянського суспільства в процесі перетворень

24 – 25 червня у Чернігові, у приміщенні готелю «Профспілковий» (вул. Шевченка, 105–а), вже втретє відбудеться Всеукраїнський форум «Від ідеї до успіху: місцеві ініціативи змінюють життя українських громад», організований мережею «Громадські ініціативи України».

Традиційною особливістю Форуму є акцент на тих активностях, які відбуваються безпосередньо у місцевих громадах, прямо впливаючи на життя людей. У рамках Форуму відбудуться представлення та обговорення найкращого досвіду громадської активності на місцевому рівні, а також майстер-класи, презентації, дискусії і живе спілкування успішних громадських активістів з усієї України.

Так, програмою Форуму передбачена панельна дискусія «Роль громадських ініціатив в процесі трансформації країни. Досвід країн Центральної і Східної Європи» за участю гостей з Польщі та Білорусії. Заплановані також тематичні дискусії щодо участі громадськості в процесах прийняття рішень, залучення до процесів децентралізації та захисту прав людини в сучасній Україні, зокрема в контексті подій, що відбуваються на Донбасі.


Читати далі →
0
08 червня 2016

Дитяче свято у сквері Гідності (Сихів)

12
image
05 червня в нашому рідному сквері Гідності (Сихів) відбулося дитяче свято. Літній дощик нас привітав своіми теплими крапельками на початку свята, ну а сонце, щоб не відставати, осяяло своіми милими промінцями )))

Святковий настрій був не лише у дітей, а й у батьків )))) і це було наймиліше та найпрекрасніше. Свято видалося приємним, сімейним та веселим )))

Запланувала та організувала святкування ГО Кращий Сихів, яка спільно з Репетиторський центр Компас, Дитяча Планета Львів, Школа № 98, хоровим гуртком «Калинонька» (керівник Ольга Максим'юк), майстер-класами (лялька-мотанка, викладач Роксоляна Садова; листівки — викладач Lesya Turetska) створили неймовірну атмосферу радості, веселощів та активного сімейного відпочинку ))))

Захід відбувся в рамках проекту «Розвиток громади району Сихів», що реалізується в рамках конкурсу малих грантів спрямованих на розвиток, підтримку і активізацію громад, через реалізацію соціальних міні проектів Мережі Громадські ініціативи України в рамках проекту «Розвиток та підтримка громадських ініціатив в Україні» за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED).
0
08 червня 2016

Нові громадські платформи та простори: обмін досвідом у Львові

9
image
Гарні ініціативи варто наслідувати і поширювати.Так в актовій залі уНРЦ «Джерело» на семінарі «Громада: від протесту до сталого розвитку» громадські організаціі Кращий Сихів (Львів), Місто-сад (Киів),Вільне Озеро (Івано-Франківськ) та Молодь Бібрки обмінялися практичним досвідом у створенні нових громадських платформ та просторів.

Учасники поділилися місцевими ініціативами -Львів відомий створеним безбар'єрним Сквер Гідності вимощеним тактильною плиткою та відібраними зеленими насадженнями, у Києві в центральній частині міста у СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ висадили практичний город з овочами та неймовірні тюльпани, Івано-Франківські активісти боряться за збреження зеленоі зони навколо міського озера, а молодь Бібрки створює комфортне середовища для розвитку молоді та міста.

Семінар відбувся в рамках проекту «Розвиток громади району Сихів», що реалізується в рамках конкурсу малих грантів спрямованих на розвиток, підтримку і активізацію громад, через реалізацію соціальних міні проектів Мережі Громадські ініціативи України в рамках проекту «Розвиток та підтримка громадських ініціатив в Україні» за підтримки Національного фонду підтримки демократії (NED).
0
03 червня 2016

Шукаємо історії шахтарських родин на Донеччині та Львівщині

Якщо Ви або Ваші рідні маєте стосунок до шахтарської праці, запрошуємо поділитись ними в межах громадського проекту зі збору життєвих історій шахтарів «Шахтарські історії зі сходу та заходу України».

Збір життєвих історій гірників дасть змогу заглибитись у їхнє середовище, зрозуміти культурні особливості шахтарських громад, познайомитися з історією шахтарської праці в Україні, з життям працівників однієї з найстаріших промислових галузей, дізнатись про солідарність шахтарського руху.

Протягом червня та липня цього року волонтери проекту відвідають шахтарські громади Донеччини та Львівщини для запису життєвих історій. Ми попередньо узгодимо зручний час та місце зустрічі.

Ми ставимо за мету дослідити ідентичність гірників та вплив середовища на життя у шахтарських містах, містечках та селищах; хочемо зафіксувати історію українських шахтарських родин, а також створити можливості для діалогу всередині промислових шахтарських громад України та між ними щодо майбутнього цих громад.

У підсумку реалізації проекту буде створено онлайнову галерею життєвих історій гірників, а також документальну стрічку на основі кількох історій.

Якщо Вас зацікавила участь у програмі і Вам є чим поділитись, просимо вас заповнити онлайнову заявку або сконтактувати з організаторами. Подалі ми зв’яжемось з Вами для уточнення місця та часу зустрічі.


Читати далі →
0
02 червня 2016

2 події у Львові, які варто відвідати!

Семінар «Громада: від протесту до сталого розвитку»
У неділю в 11:30 в реабілітаційному центрі «Джерело» відбудеться семінар «Громада: від протесту до сталого розвитку». Активісти з різних міст України поділяться своїм досвідом і розкажуть, як правильно організовувати громадські акції, чому важливо знати свої права і які саме, та як активізовувати громаду.
Учасники: ГО «Кращий Сихів» (м. Львів, Сквер Гідності), ГО «Сад-город» (Сквер Небесної сотні, м. Київ), а також активісти з Івано-Франківська та Бібрки.

Дитяче свято у Сквері
О 15:00 в честь Дня захисту дітей у Сквері Гідності відбудеться дитяче свято. Біля школи №98 будуть проводитися цікаві майстер-класи, концерт від гурту «Калинонька», а також веселі розваги від репетиторського центру «Компас». Найактивніші діти отримають не лише позитивний настрій, а й чудові призи від громадської організації «Кращий Сихів», та репетиторського центру «Компас». Крім того, протягом свята виставлятимуться картини дітей з особливими потребами з реабілітаційного центру «Джерело».
Приєднуйтеся!

За детальнішою інформацією звертайтеся за номерами телефонів:
067-680-76-96, 063-223-32-02 (Мар’яна)
0
26 травня 2016

Всеукраїнська молодіжна неполітична організація "Фундація Регіональних Ініціатив" запрошує молодь на крутезний табір у червні

Якщо ти цікавишься громадською діяльністю, займаєш активну громадську позицію, мрієш бути волонтером, в тебе купа ідей, але ти не знаєш куди подіти свою творчу енергію — приєднуйся до нас.

ФРІ-Табір «Be Free 9» — освітньо-мотиваційний табір, 5 днів життя в наметах, нові знайомства та друзі з усієї України, цікаві лекції та тренінги з проектного менеджменту, громадської активності, психології тощо, з кращими спікерами країни, що неодмінно сповнять ідеями, енергією та сприятимуть набуттю навичок та вмінь!

Цей табір проводиться вже 9 раз, тож організатори готують цікаву та насичену програму, а також заплановано багато сюрпризів.

Вік: від 16 років
Вартість: 230 грн (виключно на їжу, оренду місця та орг.витрати)
Дати проведення табору: 24-29 червня 2016 року
Місце проведення: Харківська область, Гомільшани

Посилання в ВК: vk.com/be_free_9
Торішній табір — Be-Free 8: vk.com/be_freeee_8

0
26 травня 2016

Благодійний турнір з волейболу заради дітей України Повідомлення-посилання

21 та 22 травня на майданчику «Райдуга», що біля озера Радунка, відбувся LIGHT турнір з паркового волейболу серед чоловічих та змішаних команд. Даний турнір мав на меті благодійну місію – підтримати ініціативу Благодійного фонду «Заради дітей України», а саме проект «Тепло в кожен дитячий будинок».
0
09 травня 2016

Запрошуємо до участі в баркемпі «Життя на межі миру», який відбудеться 4-5 червня 2016 року в м.Сєвєродонецьк (Луганська область)

Всеукраїнська мережа «Громадські ініціативи України», Донецька обласна організація «Комітет виборців України» та ВОМГО «Наше Поділля» пропонують лідерам громадських організацій, рухів та ініціатив, які працюють на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей зібратися на неформальну конференцію (баркемп), щоб показати, що можна робити в своїх громадах, коли є з’являються нові виклики та нові можливості.

Організатори забезпечують:
 • Цікавих мотивуючих спікерів
 • Неформальне спілкування
 • Перегляд тематичного фільму
 • Покриття витрат на проїзд
 • Проживання 1 ніч в готелі «Мир»
 • Харчування під час заходу
 • Безліч нових контактів та ідей


Для участі в заході потрібно до 18 травня 2016 року заповнити онлайн-анкету. Учасники, які пройдуть відбір, отримають запрошення не пізніше 27 травня 2016 року.

Контактна інформація:
Юрій Степанець, 067 960 72 64

Захід відбувається в рамках проекту Всеукраїнської мережі «Громадські ініціативи України» за фінансової підтримки Національного фонду в підтримку демократії (NED).
+1
01 травня 2016

Запрошуємо до участі у Всеукраїнському Форумі!

Мережа “Громадські ініціативи України” оголошує прийом заявок для участі у Форумі “Від ідеї до успіху: місцеві ініціативи змінюють життя українських громад”.

Всеукраїнський дводенний форум стане цікавим та корисним майданчиком для презентації ідей, пошуку партнерів, отримання інформації про нові ініціативи та можливості. Учасники зможуть обговорити досвід, який всі громадські активісти отримали за останній рік та обговорити роль місцевих ініціатив у подальшому розвитку України.

Захід відбудеться 24-25 червня 2016 року в місті Чернігів.

На учасників чекають надихаючі промови, презентації успішних проектів, майстер-класи, тематичні дискусії. На форумі ми також будемо говорити про Східну Україну та Крим, будемо разом шукати шляхи нашої спільної роботи далі.

Під час Форуму відбудеться нагородження переможців конкурсу “Краща громадська ініціатива України” (конкурс триває до 1 червня 2016 року), отже ви можете взяти в ньому участь, — переможці будуть запрошені на Форум поза конкурсом та отримають призи від Мережі ГІУ).

Мережа “Громадські ініціативи України” зацікавлена у проведенні корисного та цікавого заходу, тому запрошуємо потенційних партнерів до співпраці. Ми з радістю надамо під час Форуму простір паралельним проектам, близько пов’язаним з тематикою заходу (це можуть бути фотовиставки, дискусії, майстер-класи). Зазначте бажання долучитися до організації Форуму в своїй заявці або напишіть на адресу civilukraine@gmail.com з поміткою “Форум”


Читати далі →
0
16 квітня 2016

В Заліщиках відбулась зустріч з Олегом Коцаревим та Юлією Стахівською

Відбулася друга подія з «Серії культурно-мистецьких заходів Intermezzо – Заліщики». До нас завітали двоє поетів – Олег Коцарев та Юлія Стахівська.

Зустріч з гостями проходила в читальній залі районної бібліотеки, модерувала захід Ірина Вікирчак.

Спочатку Олег Коцарев і Юлія Стахівська представили своє спільне дітище – антологію «Українська авангардна поезія 1910-1930 рр.». А перед цим Олег розповів, що таке авангардизм і з чим його їдять?

«Ми не зобов’язані любити пору авангардизму, але ми повинні про неї знати, – зазначає поет О.Коцарев. – Насправді про українських поетів-авангардистів сьогодні відомо небагато. Щоби ця сторінка історії нашої літератури не зникла в часі, ми вирішили зібрати якнайбільше інформації про поетів і їх твори даного періоду, так з’явилася антологія «Українська авангардна поезія 1910-1930 рр.».

Від авангарду плавно перейшли до обговорення авторських поетичних збірок «Цирк» (Олега Коцарева) та «Verde» (Юлії Стахівської).

Олег пояснив, що назва збірки «Цирк» швидше пов’язана з формою кола. Автор каже, що ця фігура є для нього особливою, і в поезії він часто звертається до такого символу.

А от назва «Verde» у перекладі з італійської означає зелений, свіжий, здоровий. Ось чому Юля часто називає свою збірку зеленою книгою. Працюючи над задумом, поетеса намагалася показати через рослини різні природні явища. Збірка охоплює вірші періоду 2004-2014 рр.

«Це десятиліття було досить важким для нашої країни і її громадян. Мої вірші дуже контрастують з актуальними темами того періоду. Вони, мабуть, надто мирні, альтруїстичні і цим чимось схожі до рослин. Ті віддають нам кисень, красу, лікувальну дію і нічого не вимагають взамін" — зазначила авторка.

Після закінчення творчого вечору гостей запросили відвідати краєзнавчий музей. Екскурсію історією нашого краю провів науковий працівник музею Ігор Кулачковський. А далі поети вирушили милуватися весняними краєвидами Заліщик та шукати натхнення на берегах Дністра.
0
16 квітня 2016

Зустріч з мандрівником Іваном Ониськом в Заліщиках

4
image
Зустріч з мандрівником Іваном Ониськом, який за півроку відвідав 12 країн при цьому не потратив жодної копійки, відбулася 28 березня 2016 р. в залі Заліщицької державної гімназії ім. Братів Гнатюків.

Мандрівник розповів допитливим гімназистам та всім небайдужим до подорожей дорослим про те, як співав мантри з будистськими монахами в Лаосі, займався медитаціями, ночував у трубі, наче Діоген в бочці, пив солоний чай з молоком в Казахстані, потоваришував з поліцейськими, милувався рисовими полями в Китаї, пригощався смаженими пацюками та багато інших захоплюючих історій. На квиток додому хлопець заробив, пропонуючи перехожим придбати фотографії української природи. Свої незвичайні розповіді І.Онисько також ілюстрував яскравими фотосвітлинами.

В майбутньому Іван також не збирається сидіти вдома, у найближчих планах мандрівника – відкрити для себе північну й південну Америку. А поки, перебуваючи в Україні, Іван прагне донести якнайширшому колу людей просту важливу істину: наш світ таїть в собі багато незвіданого й прекрасного, потрібно встигнути побачити все.
0
16 квітня 2016

«Майстерня безпритульних в «Нашій Хаті» запрацює по-новому»

Вже не перший рік Спільнота взаємодопомоги «Наша хата» в Дрогобичі, допомагає безпритульним інтегруватись у суспільство і найважливішим кроком на цьому шляху є – праця. Трудотерапія використовується не лише як метод ресоціалізації, а й як самоутримання. Саме для того щоб максимально реалізувати здібності мешканців, у «Нашій хаті» облаштували майстерню, де безпритульні можуть ремонтувати і реставрувати старі меблі, які жертвуються для спільноти.

Проте аби майстерня працювала на кращому рівні ми потребували професійної підготовки для тих, хто в ній працює. Але тепер майстерня запрацює на повну потужність, адже «Наша хата» виграла мінігрант від мережі «Громадські ініціативи України» на проект, в якому вся увага зосереджена на професійну підготовку безпритульних, які працюватимуть у реставраційній.

За рахунок коштів проекту «Розвиток та підтримка громадських ініціатив в Україні», що відбувається завдяки фінансовому сприянню Національного фонду в підтримку демократії (NED) в «Нашій Хаті» пройшов тренінг для мешканців спільноти під керівництвом професійного інструктора зі Львова, в межах якого кожен учень мав змогу навчитись конкретних практик по реставрації та оббивці меблів та успішно перейняти досвід, щоб в подальшому втілювати його в межах діяльності майстерні. Завдяки реалізації цього проекту близько 15 безпритульних матимуть місце праці та змогу утримувати себе.

Також проект допоможе безпритульним, повернути собі почуття втраченої гідності, навчитись чомусь новому та реалізувати свої вміння та навички, а у іншої частини громади подолати стереотипи упередженого ставлення до бездомних та їх осудження. А кожен, хто скористається послугами нашої майстерні матиме можливість допомогти безпритульним та відчути себе благодійником.

До слова…
ГО «Спільнота взаємодопомоги «Наша Хата» створена в 2009 з головною метою допомагати безпритульним інтегруватись у суспільство. Місія організації – стати місцем спільного проживання та праці людей, що опинились у важких життєвих обставинах, з метою їх ресоціалізації через духовну, психологічну, профорієнтаційну та іншу допомогу.
0
16 квітня 2016

Запрошуємо корюківчан та гостей міста на вже традиційну подію в нашому місті!

Це чудова нагода батькам з дітками цікаво та пізнавально провести свій час.

У всіх охочих буде чудова нагода взяти участь у конкурсах, пограти настільні та рухливі ігри, погортати, придбати сучасні дитячі українські книги та допомогти у створенні арт-простору для дітей «Bookіторія».

А ще саме у вас буде чудова нагода побувати на зустрічі з дитячою письменницею Тетяною Пакалюк в самому серці міста на свіжому повітрі.

Тому, не упустіть нагоду отримати масу приємностей від культурного дозвілля! Беріть гарний настрій і гайда до нас:)
0
14 квітня 2016

Запрошуємо на Школу молодого політика

14-15 травня 2016 року у м. Дніпропетровськ, за ініціативи народних депутатів України Ганни Гопко та Остапа Єднака, буде проведена Школа молодого політика.

Проект організований за підтримки Міжнародного республіканського інституту та Уряду Канади.
Активні, енергійні люди віком від 18 до 35 років зі всієї України, не байдужі до долі свого краю та охочі займатися громадською та політичною діяльністю, мають можливість отримати знання та практичні навички роботи у політичній сфері:
 • ознайомитись з діяльністю політичних партій і найкращими світовими політичними практиками,
 • дізнатись більше про методи та способи державотворення в країні,
 • поглибити знання про місцеве самоврядування,
 • навчитися, як політику виконувати свої обов’язки ефективно, а не провадити «політику» заради «політики»,
 • оволодіти навичками з ефективного планування та досягнення поставлених результатів.

Організатори повністю покривають витрати на участь, проживання, харчування та транспорт (потяг або автобус).

Кількість місць обмежена, тому відбір проводиться за результатами розгляду анкети, яку ви можете заповнити за посиланням — goo.gl/l4oEPX.

Дедлайн подачі заявки — 25 квітня 2016 року.
За додатковою інформацією з будь-яких питань, звертайтесь: e-mail: info@fsru.org.ua, тел. +38 (095) 4382755 (Анастасія Верба)
0