23 серпня 2016

У вересні відбудеться тренінг з адвокації прав ВПО для Донецької та Луганської областей

Шановні лідери громадських організацій! Запрошуємо вас на дводенний тренінг з адвокації «Ефективне представництво прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб», який відбудеться 16-17 вересня в Донецькій області та 18-19 вересня в Луганській області.

Читати далі →
0
08 серпня 2016

Тренінг «Ефективне представництво прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб» у Дніпропетровській та Київській областях

Шановні лідери громадських організацій! Запрошуємо вас на дводенний тренінг з адвокації «Ефективне представництво прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб», який відбудеться 20-21 серпня в Дніпропетровській області та 26-27 серпня в Київській області.Читати далі →
0
13 січня 2015

Конкурс на участь в регіональній літній академії «Демократія у школі»

Академія проходитиме в Сулеювек / Варшава, Польща впродовж 11 — 19 липня 2015

Цілі і завдання
Літня академія спрямована на просування демократичної культури в школах в країнах-учасницях, шляхом розвитку потенціалу фахівців сфери освіти та представників місцевих громад у застосуванні принципів і практик ВДГ / ОПЧ в школах і місцевих громадах.

Програма ставить перед собою наступні завдання:
  • стимулювати учасників до обговорення їх професійної діяльності і різних аспектів шкільного життя з урахуванням принципів ВДГ / ОПЧ;
  • надати підтримку в розробці та здійсненні місцевих проектів в області ВДГ / ОПЧ, спрямованих на створення демократичної культури в школі;
  • сприяти обміну досвідом та передовою практикою в області ВДГ / ОПЧ;
  • сприяти встановленню і розвитку співпраці між усіма учасниками освітнього процесу, а також між країнами-учасницями;
  • сприяти подальшому розвитку мережі фахівців у сфері ВДГ / ОПЧ;
  • допомогти учасникам використовувати принципи Хартії та навчальні матеріали Ради Європи з ВДГ / ОПЧ у своїй педагогічній практиці.Читати далі →
0
19 грудня 2011

Рекомендация CM/Rec(2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии лиц с ограниченными возможностями в политической и общественной жизни Повідомлення-посилання

Комитет министров, в соответствии с положениями статьи 15.b Устава Совета Европы, Принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека (1948), Международный пакт ООН о гражданских и политических правах (1966), Стандартные правила ООН обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993) и Конвенцию ООН о правах инвалидов (2006), в которой в отношении всех людей признается всеобщее право на равенство перед законом и защиту от дискриминации;
0