11 січня 2017

Переможці конкурсу міжрегіональних громадських ініціатив в рамках проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці».

В рамках проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці» який реалізує ВМГО «Спілка Української Молоді в Україні» (СУМ в Україні) за підтримки Національного Фонду Підтримки Демократії (NED) для консолідації та активізації педагогів з усієї України через спільне навчання та співпрацю.
На першому етапі, продовжуючи сприяння процесам консолідації і активізації України, Спілка Української Молоді в Україні провела навчання тренерській майстерності для 25 викладачів, які, в свою чергу, провели 20 тренінгів для 600 педагогів з різних областей України.
Після проведення тренінгів по областях, було проведено 7 міжобласних тренінгів «Вирішення конфліктів. Робота в команді». Серед учасників міжобласних тренінгів був оголошений конкурс міжрегіональних громадських ініціатив, спрямованих на сприяння співпраці та національної єдності. В результаті були підтримані такі мінігрантові проекти:
Назва проекту: «Марафон «Клубу охочих правознавців».
Бюджет: 700 $
Мета проведення:формування нового покоління українців, виховання юридично грамотних громадян як основа культурно-освітньої інтеграції у європейську спільноту.
Поширення серед старшокласників комплексних знань про законодавчу базу, які необхідні на сучасному етапі громадянину України для існування в європейському співтоваристві, шляхом їх впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
Формування необхідних компетентностей, сприяння становленню активної позиції молоді щодо реалізації ідеалів і цінностей розвитку демократичного суспільства в світі, Європі, Україні.

Назва проекту: «Об’єднаємося заради миру»
Бюджет: 700 $
Мета проведення: провести навчання 50 педагогів Запорізької та Черкаської областей шляхом проведення 2-х тренінгів з майстер-класами протягом лютого-березня 2017 року з метою впровадження інноваційних форм співпраці між різними регіонами України задля підвищення рівня патріотизму та свідомості громади.

Назва проекту: «Територія доброти».
Бюджет: 700 $
Мета проведення: розвиток моральних якостей особистості, здатної сприймати традиційні моральні цінності українців в особисту систему цінностей, через міжрегіональну співпрацю педагогічних та учнівських колективів у сфері розвитку громадянського суспільства.

Назва проекту: «Від ефективного самоврядування –до свідомої громади».
Бюджет: 700 $
Мета проведення: шляхом обміну досвідом організації учнівського самоврядування в різних регіонах популяризувати активну громадську позицію як чинник змін у житті місцевих громад

Назва проекту: «Співдружність шкільних лідерів».
Бюджет: 700 $
Мета проведення: створити міжрегіональну організацію «Співдружність шкільних лідерів» (далі -Співдружність) як платформу розкриття лідерського потенціалу учнів середніх загальноосвітніх шкіл, учителів, батьків; навчання через практику, через об’єднання, через участь у суспільно важливих справах, навчання, що передбачає поєднання духовного виховання і вдосконалення, академічного навчання і елементів фізичного розвитку.
+1
17 травня 2016

Оголошується конкурс на участь в Українсько-Польському проекті “Співпраця місцевої влади і громадських організацій. Просування добрих практик”.

Запрошуємо представників територіальних громад Полтавської, Сумської та Чернігівської областей до участі в Українсько-Польському проекті “Співпраця місцевої влади і громадських організацій. Просування добрих практик”.

Про проект
Участь територіальної громади та осіб, які її представляють у прийнятті рішень на місцевому рівні є однією із умов демократичних реформ, які зараз відбуваються в Україні і, зокрема, передбачають децентралізацію влади та більш широкі повноваження територіальних громад. Це й один із основоположних принципів підходу до розвитку, що базується на демократії, верховенстві права і правах людини. Необхідність реальної можливості для представників місцевої громади брати участь у прийнятті рішень місцевого рівня підкреслює у декількох своїх рішеннях стосовно України і Європейський Суд з Прав Людини, зокрема, у справі “Гримковська проти України”.
Одним із інструментів побудови ефективної місцевої демократії є практика консультацій місцевої влади з громадою щодо рішень і дій стосовно важливих місцевих проблем. Українське законодавство в цілому створює досить широкий спектр для створення й існування таких консультативних механізмів, хоча існують і перешкоди. Проте очевидним є невеликий досвід практики використання консультацій влади з громадою. Нажаль, поширеним явищем є й маніпулювання думкою представників місцевої громади при формальному дотриманні таких передбачених законом процедур місцевої демократії, як громадські слухання, місцеві ініціативи і т.п.
Проект “Співпраця місцевої влади і громадських організацій. Просування добрих практик” спрямовано на активізацію місцевих громадських ініціатив і організацій до розробки у співпраці з місцевою владою ефективних механізмів консультацій у прийнятті рішень щодо вирішення важливих місцевих проблем.
Консультації з громадськістю є формою діалогу, що проводить влада з мешканцями територіальної громади, щоб не тільки їх інформувати про окремі важливі проблемні питання, але дослухатись їхню думку про ці питання. Наприклад, це можуть бути питання землекористування, інвестицій, модернізації вулиць, використання паркових територій та культурних споруд, стратегічний розвиток населених пунктів і т.п.

Хто може взяти участь у конкурсі
До подання заявок на участь у проекті запрошуються місцеві групи (по 3 особи), до складу яких входять дві особи, які є громадськими активістами і одна особа, яка представляє місцеве самоврядування будь-яких населених пунктів Полтавської, Сумської та Чернігівської областей, які
— Мають мотивацію отримати нові компетентності щодо дії місцевих консультативних механізмів з метою ефективної участі місцевої громади у процесі прийняття рішень;
— Візьмуть на себе зобов’язання щодо спільної командної роботи над вирішенням конкретних місцевих проблем свого населеного пункту шляхом розробки та впровадження консультативних механізмів;
— Готові брати участь у всіх етапах проекту, відвідувати усі сесії навчально-практичних семінарів, робочих зустрічей, навчальної поїздки, виконувати передбачені проектом завдання;
— Проведуть пілотування розроблених в рамках проекту консультативних механізмів із залученням місцевої громади на прикладі вирішення однієї із актуальних місцевих проблем.
Місцеві групи, якими будуть подані заявки на участь у проекті будуть запрошені за результатами конкурсного відбору. Участь у проекті зможуть взяти 6-ть місцевих груп (по 3 особи в кожній) із 6-ти населених пунктів 3-х областей України (Чернігівська, Полтавська, Сумська).
У проекті також візьмуть участь представники Регіональних офісів реформ з децентралізації та розвитку в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (по одній особі із кожної області) і журналісти.

Основні дії в рамках проекту
Проект реалізується на території України та Польщі з квітня 2016 року по січень 2017 року і розпочнеться з інформаційних зустрічей на рівні місцевих громад Полтавської, Сумської та Чернігівської областей: 24 травня (Суми), 25 травня (Полтава), 27 травня (Чернігів).
Для місцевих груп – учасниць проект передбачає наступні етапи:
27 – 30 червня 2016 р.
Перший семінар у Чернігові має на меті теоретичну підготовку щодо мислення в категоріях прав людини і правової держави та принципів місцевого самоврядування.
Після семінару, протягом липня — серпня учасники проекту працюватимуть над ідеями і проектами громадських консультацій, що включатиме роботу над аналізом місцевих проблем, пошуком можливих рішень, процедурами та методами залучення мешканців громади, місцевої влади до їх вирішення.
Кінець вересня 2016 р.
Другий семінар у Чернігові матиме практичне спрямування і включатиме роботу над розробкою процедур та методів громадських консультацій, спрямованих на вирішення конкретних місцевих проблем.
Після другого семінару, протягом жовтня, місцеві групи спробують реалізувати свої плани щодо організації консультативних механізмів у процесі вирішення важливих місцевих проблем, й оцінити власні ідеї і розробки. Ця робота матиме експертний супровід, який будуть здійснювати фахівці проекту.
Жовтень, листопад, грудень 2016 р.
Протягом трьох місяців відбудуться 3 навчальні візити (по одному для кожної місцевої групи) до Польщі під час яких учасники зможуть ознайомитись з принципами та механізмами функціонування місцевого самоврядування в Польщі, форми співпраці місцевого самоврядування з громадою, побачити досвід роботи консультативних механізмів на місцевому рівні.
Січень 2017 р.
Підсумковим заходом проекту буде 1-дення зустріч під час якої учасники проекту і учасники минулого схожого проекту, що був реалізований у 2015 році, зможуть представити результати своїх розробок та обмінятись практичним досвідом.
Протягом дії проекту
Протягом проекту буде проводитись аналіз права і місцевих практик участі громади у процесі прийняття рішень, стосовно можливостей та перепон у запроваджені громадських консультацій на місцевому рівні. З результатами аналізу права, учасники матимуть можливість постійно знайомитись.
Також протягом проекту буде розроблено інформаційний відеоролик, що допомагатиме мешканцям і місцевій владі різних населених пунктів в Україні використовувати такий механізм участі у прийнятті рішень, як громадські консультації.

Як подати заявку
Для участі у конкурсі
1) Представники громадських організацій і місцевого самоврядування будь-якого населеного пункту Полтавської, Сумської та Чернігівської областей мають домовитись і створити групу учасників проекту, що буде складатись із 3-х осіб (2 – від громадської/их організації/ій, 1 – від місцевого самоврядування) і надіслати від своїх організацій листи щодо намірів участі у проекті в якості партнерів, як єдина місцева група;
2) Усі учасники кожної місцевої групи індивідуально мають зареєструватись, заповнивши реєстраційну анкету он-лайн за посиланням: edu.helsinki.org.ua/zajavka (зверніть увагу: для отримання доступу до форми заявки необхідно спочатку зареєструватися на сайті edu.helsinki.org.ua/user/register та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти). Прохання приділити належну увагу опису мотивації під час заповнення анкети!
Усі дії щодо участі у конкурсі необхідно зробити до 23.30, 8 червня 2016 року.
Ваші місцеві групи вважаються зареєстрованими на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.
Представники місцевих груп, які за результатами конкурсу будуть запрошені до участі у проекті, отримають запрошення з логістичною інформацією від організаторів до 11 червня 2016 року.

Проект реалізується Гельсінським Фондом з Прав Людини (Польща), громадською організацією “MART” (Україна), Центром гуманістичних технологій “АХАЛАР” (Україна) в рамках Польско-Канадскої Програми Підтримки Демократії, що фінансується коштами польської допомоги для розвитку Міністерства Іноземних Справ Республіки Польща та Канадського Міністерства Іноземних Справ, Торгівлі та Розвитку.
Сприяння окремим діям в рамках проекту здійснюють Освітній дім прав людини в Чернігові та Українська Гельсінська спілка з прав людини в рамках Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права людини”.

Контактна особа:
Сергій Блєднов, громадська організація MART
+380734813727; hrld.mart@gmail.com
+1
10 травня 2016

Проект «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці».

Спілка Української Молоді в Україні за підтримки Національного Фонду Підтримки Демократії (NED) розпочинає реалізацію проекту «Зміцнення міжрегіональної комунікації та співпраці».

Проект спрямований на консолідацію і активізацію громадянського суспільства Східної, Південної, Західної і Північної частин України через педагогічні колективи, шляхом спільного навчання, міжрегіональної проектної діяльності та активізації місцевих громад.

Продовжуючи сприяння процесам примирення в регіонах України, Спілка Української Молоді в Україні (СУМ в Україні) навчатиме 25 викладачів тренерській майстерності, для проведення 28 семінарів з питань вирішення конфліктів для 630 вчителів і активістів в 21 регіоні по всій країні. Планується проведення однієї робочої наради для 40 педагогів, а також підтримка п’яти міжрегіональних громадських ініціатив, спрямованих на сприяння співпраці та національної єдності.

Наприкінці проекту, СУМ в Україні проведе дводенну зустріч, на якій збере учасників проекту, що входили до складу груп, які отримують фінансування своїх громадянських ініціатив. В ході заходу учасники матимуть можливість представити свої заповнені міжрегіональні проекти і обговорити наступні кроки і перспективи подальшої співпраці. Захід буде сприяти встановленню контактів між педагогами в регіонах і забезпечити можливість для роботи над примирення і в інших регіонах.
0
26 січня 2016

Запрошуємо активістів молодих громадських організацій Донеччини та Луганщини навчитися ефективно взаємодіяти з місцевою владою

Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» запрошує активістів молодих громадських організацій Донецької та Луганської областей прийняти участь у тренінгу та навчитися використовувати інструменти та форми взаємодії з органами місцевої влади для налагодження ефективної роботи на рівні місцевих громад.

Читати далі →
0
25 серпня 2014

Мережа центрів європейської інформації України готова до викликів сьогодення

Протягом чотирьох днів, з 5 по 8 серпня, відбувався черговий Форум Мережі центрів європейської інформації України, участь у якому взяли представники ЦЄІ з 16 регіонів України. Організаторами Форуму виступила Сумська міська громадська організація «Центр європейських ініціатив» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

В сучасних умовах надзвичайно важливо володіти об’єктивною інформацією. «Демократичні реформи і перетворення в Україні стануть реальністю за умови своєчасного поширення інформації про суспільні події та процеси, які відбуваються в країні та поза її межами. Важливо заручитись розумінням та підтримкою широкого кола громадян України на рівні обласних, районних центрів, містечок та сіл. А для цього необхідно систематично працювати щодо роз’яснення непопулярних (наприклад скорочення робочих місць в тій чи іншій галузі) кроків, які слід зробити сьогодні, щоб досягти в майбутньому кращого рівня життя в Україні» – Ці твердження є одним з висновків, до якого прийшла Мережа центрів європейської інформації України в ході обговорення викликів, які сьогодні стоять перед українським суспільством загалом та Мережею зокрема.


Читати далі →
+1
05 серпня 2014

Конкурс малих грантів для поширення найкращого досвіду громадських ініціатив

Всеукраїнська мережа «Громадські ініціативи в Україні» оголошує конкурс малих грантів. Цей конкурс є частиною проекту «Підтримка громадських ініціатив в Україні» який реалізується за підтримки Національного фонду в підтримку демократії.

Мета конкурсу:
Активізація громад в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Харківській областях через реалізацію невеликих соціальних проектів зі значним залученням місцевих жителів до заходів проектів.

Цим конкурсом ми також хочемо підтримати проекти організацій, які впроваджуватимуть досвід вже реалізованих успішних ініціатив (в тому числі з інших регіонів), створюючи при цьому партнерства, коаліції, мережі. Як одне з можливих джерел успішних ініціатив ми рекомендуємо використовувати опубліковані успішні ініціативи конкурсу «Краща громадська ініціатива України», з якими можна ознайомитись за цим посиланням ngonetwork.org.ua/blog/uspikh/


Читати далі →
0
21 травня 2014

Конкурс на кращий проект прикордонного співробітництва

Подавайте Ваші транскордонні проекти на Конкурс, який реалізовується у рамках Конгресу Ініціатив Східної Європи 2014 у Любліні (Польща). Термін подачі заявок закінчується 16 червня 2014!

Конкурс відкритий для всіх осіб без формальних юридичних обмежень, як для інституцій культури, неурядових організацій так і для неформальних творчих груп, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, з країн ЄС та Східного партнерства.

Основна мета конкурсу полягає у популяризації та просуванні ідеї транскордонного співробітництва та обмін кращим досвідом в сфері проектних ініціатив, реалізованих у Східній Європі.

У Конкурсі буде призначено одну Головну Нагороду та відзнаки в кожній з семи категорій: ефективне управління, громадянське суспільство, культура, туризм, освіта, охорона навколишнього середовища, спадщина.

Проекти-переможці будуть представлені під час Конгресу, а також інформація про них буде опублікована в промо-каталозі Конгресу.

Детальна інформація — Регламент

Заявку на участь у конкурсі можна подати, заповнюючи форму

Джерело: Європейський простір
0
12 жовтня 2012

Наше Поділля розвиває співпрацю між школами Польщі та України

Вінницька обласна молодіжна громадська організація «Наше Поділля» продовжує активну роботу по налагодженню партнерських стосунків з громадськими організаціями та школами з інших країн. На цей раз ВОМГО «Наше Поділля» стала спів організатором шкільного навчального візиту до Польщі.

З 21 по 23 вересня ВОМГО «Наше Поділля» спільно з учителями та учнями НВЗ: «ЗОШ І – ІІІ ступенів– ліцей смт Стрижавка» здійснили навчальний візит до Польщі, де взяли участь у третьому фестивалі Культур Давніх, що відбувся у Віціні (ІІІ Festiwal Kultur Dawnych w Wicinie), який реалізується фундацією «Пролужицька» спільно з «Локальною групою Дії – Група Лужицька» (Lokalna Grupe Dzialania «Grupa Luzycka»), урядом міста і гміни Ясінь (Urzad Miasta I Gminy Jasien).


Читати далі →
0